Glada miner hos Anki Hedberg, Tanja Väinölä med vandringspris , Majly Frisk, Rauno Wall,

Pentti Vehkasari och Crazy Finne (Illmari Vainionpä) med vandringspris.