Vinnarna på Tveeggarnas tävling den 8 maj. Gunnar Nord, Anki Hedberg och Göte Sandbäck