Medaljörerna från vänster Johan Rolandsson, Olavi Lahdenpäri, Urpo Salmela, Morgan Karlsson, Majly Frisk,

Gabriel Karlsson, Anki Hedberg, Pentti Vehkasaari, Kristina Gustavsson, Erik Rolandsson o Robert Mårtensson