2009 års Svenska Mästare Tore Eriksson, Glenn Hansén, Tanja Väinölä och Gabriel Karlsson

med Gripsholms slott i bakgrunden.