Dammedaljörerna på lag-SM. Tina Nordberg, Tanja Väinölä, Pirkko Penttinen, Annika Larsson, Kristina

Gustafsson, Pirjo Ahtiainen, Anki Hedberg, Monika Lindkvist och Majly Frisk