Damfinalen med Tanja Väinölä, Margareta Lundvall, Anki Hedberg, Majly Frisk, Annicka Larsson och

Irma Silvennoinen.