Lag SM medaljörerna VGK Malung med Torsten Hagberg, Tore Eriksson Och Göte Sandbäck, Karlskoga

med Pentti Wehkasaari, Olavi Lahdenperi och Rauno Wall samt Tveeggarna med Emil Mattsson, Robert

Mårtensson och Gunnar Nord