Skolingvars cup 2007 Åke Sandbäck, Per Gustafsson och Rauno Wall