Dennis Sandström avgående ortförande och Eric Larsson ny ordförande