Pentti Vehkasari och Seja Vainionpää är nya namn på vandringspriset