De bästa på Karlskogas tävling: Tore Eriksson, Rauno Wall, Pentti Vehkasaari, Daniel Hedberg

Anki Hedberg, Isak Skogh, Göte Sandbäck, Majly Frisk, Tanja Väinölä och Urpo Salmela