Pristagarna som klarade av att inte bli tjock på Karlskogas 121 tävling .