Glada miner hos de toppplacerade på Karlskogas maratonkastning.