Dom som lyckades på Karlskogas tävling den 7/6 2008