Dom som vann: Daniel Hedberg, Majly Frisk och Per Gustafssonn alla från Tönnånger