Medaljörerna på SM 2006 Toni Persson, Göte Sandbäck, Tina Nordberg,

Rauno Wall, Tanja Väinölä, Per Gustafsson, Tage Skogh, Alexander Tervasmäki

Pierre Skoglund, Oliver Persson, Majly frisk och Urpo Salmela