Herrfinalens första kast. Från vänster segraren Dennis Sandström, Rauno Wall, Greger Helenius,

Pennti Vehkasari (skymd), Per Gustafsson och Torsten Hagberg.