Juniorfinalen med Gabriel Karlsson, Tommy Johansen, Hanna Saxholm och David Saxholm