Medaljörer i loggingsporten Bakre raden Sven Erik Backström, Sven Erik Persson, Hanna Saxholm, Daniel

Hedberg, Stefan Persson, Jens Johansen, Göte Sandbäck, Anders Saxholm, Margareta Lundvall, Maja Karlsson,

Ola Abrahamsson och Tommy Johansen