Medaljtyngda herrar Anders Saxholm, Jens Johansen och Sven-Erik Backström