RESULTATLISTA  2015-04-19                                
                                           
Damer A                                      
Placering Klass Namn     Serie 1   Serie 2   Serie 3   Serie 4   Summa   Ranking   Särkast        
  DA Desireé Sjöberg Tveeggarna   16 + 22 + 26 + 14   62   3,250   0       16
  DA Arja Kiviniemi Karlskoga   4 + 4 + 1 + 8   13   0,708   0       23
                                           
Damer E                                      
Placering Klass Namn     Serie 1   Serie 2   Serie 3   Serie 4   Summa   Ranking   Särkast        
  DE Kristina Gustavsson Hällefors   28 + 21 + 28 + 22   78   4,125   0       21
  DE Majly Frisk Tönnånger   27 + 27 + 25 + 19   71   4,083   8       2
  DE Annika Larsson Hällefors   15 + 23 + 23 + 25   71   3,583   7       29
  DE Anki Hedberg Tönnånger   26 + 22 + 25 + 20   71   3,875   4       25
  DE Irma Silvennoinen Karlskoga   19 + 25 + 21 + 22   68   3,625   0       8
  DE Inga Norin Tönnånger   24 + 26 + 22 + 20   68   3,833   0       15
  DE Lena Gustafsson VGK   11 + 13 + 21 + 26   60   2,958   0       5
                                           
Herrar A                                      
Placering Klass Namn     Serie 1   Serie 2   Serie 3   Serie 4   Summa   Ranking   Särkast        
  HA Kamal Akbarli VGK   22 + 22 + 25 + 20   67   3,708   0       10
  HA Kaj Persson Tveeggarna   24 + 25 + 21 + 20   66   3,750   4       4
  HA Kenneth Pettersson Kolsva   25 + 25 + 19 + 22   66   3,792   3       11
  HA Björn Karlsson Hällefors   17 + 21 + 21 + 23   65   3,417   0       6
  HA Jan Johansson Hällefors   25 + 26 + 16 + 22   64   3,708   0       12
  HA Virgis Karaminas VGK   22 + 21 + 20 + 15   57   3,250   0       9
                                           
Herrar E                                      
Placering Klass Namn     Serie 1   Serie 2   Serie 3   Serie 4   Summa   Ranking   Särkast        
  HE Urpo Salmela Karlskoga    27 + 29 + 23 + 27   79   4,417   0       14
  HE Eric Larsson Hällefors   21 + 28 + 25 + 24   77   4,083   0       13
  HE Daniel Hedberg Tönnånger   23 + 24 + 26 + 26   76   4,125   0       7
  HE Torsten Hagberg VGK   26 + 26 + 24 + 25   75   4,208   0       19
  HE Emil Mattson Tveeggarna   25 + 27 + 22 + 25   74   4,125   0       1
  HE Rauno Wall Karlskoga    24 + 27 + 24 + 22   73   4,042   0       31
  HE Pierre Skoglund Hällefors   26 + 24 + 27 + 15   68   3,833   0       27
  HE Gunnar Nord Tveeggarna   25 + 26 + 18 + 23   67   3,833   0       24
  HE Kenneth Sjöberg Hällefors   8 + 27 + 17 + 20   64   3,000   0       22
  HE Stefan Persson Tönnånger   9 + 17 + 13 + 20   50   2,458   0       32
  HE Per Hedqvist Tönnånger   9 + 9 + 14 + 14   37   1,917   0       28
                                           
Veteraner                                      
Placering Klass Namn     Serie 1   Serie 2   Serie 3   Serie 4   Summa   Ranking   Särkast        
  V Per Gustafsson Tönnånger   24 + 27 + 19 + 25   71   3,958   10       20
  V Jörgen Norqvist Tönnånger   22 + 23 + 23 + 25   71   3,875   9       17
  V Göte Sandbäck VGK   25 + 23 + 23 + 22   70   3,875   0       3
  V John-Erik Henriksson VGK   21 + 24 + 20 + 22   66   3,625   0       18
  V Esko Kalliomäki Karlskoga   18 + 10 + 22 + 24   64   3,083   0       26