Styrelse och Funktionärer inom svenska yxkastarförbundet

Ordf. Daniel Hedberg Höjenvägen 22C 821 58 Rengsjö 073-5267974hebbe82@outlook.com

V.ordf. Tina Nordberg Våsjö skola 3 731 13 Kolsva 070-3031610tina_nordberg@hotmail.com

Kassör Lena Gustafsson Nygårdsgatan 6 782 91 MALUNG 0280-102 17g.lena.gustafsson@telia.com 070-302 34 21

Sekr. Titti Steen Dahlgrensvägen 6A 69137 Karlskoga 073-7387450titti.steen@live.se

Ledamot Gunnar Nord Södra öhn 250 833 94 Strömsund 070-3139978


Ledamot Sari Sundqvist Hyby kyrkoväg 14:20 230 41 Klågerup 040 - 440718signess@hotmail.com 073 - 0656142

Ledamot Margareta Abrahamsson Lundvall Nyckelbol 104 755 96 Uppsalayxmargareta@nyckelbol.se

Suppleant Göte Sandbäck Gamla landsväg.11 782 91 Malung 0280-70059mats@sandbacks.se 070 - 6020936

" Pierre Skoglund Björkenäs 8 544 91 Hjo 0503- 18062pierre.skoglundhjo@gmail.com 070- 3635847

Valb Jan Johansson Dahlgrensvägen 6A 69137 KarlskogaKaj Persson Lorås 450 830 70 Hammerdal 072 228 42 63


Glenn Hansén Åkerhult 1 960 30 Vuollerim 0976-100 29g_hansen@post.utfors.se 070-641 01 98


Revisor Kenneth Nordberg Våsjö skola 3 731 13 Kolsvapkenneth.nordberg@gmail.com 073-9348285


Anki Hedberg Alvägen 34 820 21 Vallvik 0270-69383
070-6200524

Rev. Suppl. Irma Silvennoinen Varbergagatan 236 nb 703 52 Örebro 070 32 24 778Irma.yxa@telia.com
Tävl.komm.
Tina Nordberg se ovanOla Abrahamsson Nyckelbol 104 755 96 Uppsala 070 5809732sharpaxe@nyckelbol.se


Emil Mattson Grelsgårdsvägen 25 833 35 Strömsundemilmattsson81@hotmail.com

Webbm. Daniel Hedberg Höjenvägen 22C 821 58 Rengsjö 0278-665221hebbe82@outlook.com 073-5267974

Webb. Suppl. Pierre Skoglund Björkenäs 8 544 91 Hjo 0503- 18062pierre.skoglundhjo@gmail.com 070- 3635847

Uppdaterad 2018-03-19