Protestblankett 

                  endast ett namn/ärende, gällande från  2012-01-01

Klubb: __________________________________

Tävling : __________________________________


Datum:          /        201   

Protest: __________________________________________


___________________________________________________


        ___________________________________________________


        ___________________________________________________

          Klubb: ________________ Namn,: __________________


        Pris: 200 kr./pers./lag Betald:________________________

                                                                         Kvitteras.        Protest Godkänd:       Ja                             NejUtlåtande av tävlingsjury:_______________________________


___________________________________________________

Tävlingsjury:          _______________________


_____________________                   ______________________


Återbetald:        Ja            Nej


                                                                                      ___________________

                                                                                     Kvitteras: